KLAZUZLA INFORMACYJNA FANPAGE WOPITU

Polityka prywatności Fanpage Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 67 03, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript...

 2. Możesz skontaktować się z nami:

a.    listownie: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża.
b.    e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c.    telefonicznie pod numerem: 86 216 67 03.

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,

 2. Fanpage” – prowadzone przez nas fanpage się na FB:

https://www.facebook.com/wopitu

 1. Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

 2. RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Powinieneś zwrócić uwagę, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza dane znajdziesz w § 10 Polityki.

 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 2. możesz dokonywać ich sprostowania,

 3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

 4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

 1. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz tutaj.

§ 5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać,

 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

 1. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7 Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy.

§ 8 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki, daj nam znać.

 2. Polityka znajduje się na naszym Fanpage oraz w naszej siedzibie.

 

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym Fanpage

§ 9 Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz do nas poprzez odpowiednią funkcjonalność FB,

 2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

 3. udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz Fanpage,

 4. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

 

 1. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. spółkom z grupy operatora obsługującego FB, Pamiętaj, że umieszczane publicznie przez Ciebie treści na Fanpage będą dostępne dla innych użytkowników FB oraz będą publikowane z wykorzystaniem Twojego imienia i nazwiska lub zdjęcia.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na prowadzenie komunikacji w ramach Fanpage, odpowiedzi na komentarze, reakcje oraz prywatne wiadomości.

 2. obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

 

 

Część III Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

§ 10 Informacja o współadministrowaniu

 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie facebook jestem wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników mojego fanpage..

 3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:

  1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

  2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

  3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu

  4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

 1. Moja odpowiedzialność wynikająca ze współadministrowania:

  1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

  2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych

 1. Facebook Ireland może udostępnić Ci zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z fanpage stron.

 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 4. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Historia WOPiTU w Łomży

Powstanie Ośrodka było „powiewem nowego ducha” po pierwszych wyborach samorządowych, Kongresie Trzeźwości Diecezji Łomżyńskiej i wizycie Papieża Jana Pawła II w Łomży.

Od początku swego istnienia Ośrodek współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii Zdrowia PTP (od 1994 r. Program monitorowania efektów terapii), Duszpasterstwem Trzeźwości i Pełnomocnikami Samorządów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W grudniu 1997 r. Ośrodek został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako jeden z pierwszych w województwie łomżyńskim. Od stycznia 1999 r. podlega Sejmikowi Województwa Podlaskiego zaś od 20.09.1999 r. jest placówką koordynującą funkcjonowanie placówek lecznictwa odwykowego w województwie podlaskim.

Siedzibą Ośrodka jest samodzielny budynek położony u podnóża Starego Miasta w dolinie Narwi na terenie dawnego ogrodu jordanowskiego. Wiosną z okien Ośrodka rozciągają się piękne widoki na rozlewiska Narwi. Nad pacjentami „czuwa rodzina bocianów”.

W podpiwniczeniu Ośrodka  miało swoją siedzibę  Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” (do 2013 r.) potocznie nazywane Klubem Abstynenta. Stowarzyszenie  zorganizowała grupa pierwszych pacjentów  spotykajacą się w świetlicy osiedlowej w podpiwniczeniu bloku przy ul ks. Janusza I 12 w latach 1988 - 1992.  Animatorem i terapeutą  grupy był  Paweł Kołakowski. Obecnie Stowarzyszenie  ma swoja siedzibę przy ul. Dwornej 13.

Ważne daty w działalności Ośrodka:

28.01.1992 r. powołanie Ośrodka, a od kwietnia przyjęcia pierwszych pacjentów.

04.06.1992 uroczyste otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3.

1993 – uruchomienie stacjonarnego Oddziału Terapii Uzależnień na 16 miejsc.

1994 – zakwalifikowanie Ośrodka przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sieci placówek wiodących w Polsce.

1995 – rozpoczęcie realizacji programu profilaktycznego "NOE" oraz programów socjoterapeutycznych dla młodzieży pod kierunkiem Danuty Brzezińskiej.

1997 – przekształcenie Ośrodka z jednostki budżetowej w Samodzielny Publiczny ZOZ.

1998 – zwiększenie liczby miejsc oddziału stacjonarnego do 20 i rozszerzenie oferty o Poradnie Współuzależnień.

1999 – podjęcie zadań ośrodka wojewódzkiego (koordynującego i nadzorującego merytoryczna pracę placówek lecznictwa odwykowego) na terenie województwa podlaskiego.

2002 – organizacja "II Kongresu Trzeźwości"" – listopad 2002 r. z okazji 10- lecia istnienia Ośrodka.

2003 – uruchomienie Punktu Konsultacyjnego w środku Wsparcia Rodziny w Zambrowie.

Warsztaty we współpracy z fundacją TATO-Net o tematyce: "7 sekretów Taty", "Tato córka", "Bliżej siebie – pełna łączność".

2005 – uruchomiono Poradnię dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych w Łomży i Poradnię Uzależnień w Zambrowie.

2006 – 2011 – organizacja "warsztatów dobrej zabawy" i bezalkoholowych bali tematycznych, o charakterze szkoleniowym, m.in. "Sylwester Bezalkoholowy 2009/2010" transmitowany przez TV Trwam.

2012 – Prezydent Miasta Łomży przekazał nieruchomość przy ul. Rybaki 3 (siedziba WOPiTU) Marszałkowi Województwa Podlaskiego – co stwarza szansę rozbudowy i rozwoju.

11-13 listopad 2012 – organizacja III Kongresu Trzeźwości związanego z obchodami 20-lecia istnienia Ośrodka.

2016 – Ośrodek otrzymuje rekomendację PARPA do prowadzenia staży klinicznych

2017 – 7–8 listopad współorganizacja Konferencji "Narodowy Kongres Trzeźwości 2017" w 25 – lecie działalności Ośrodka.

27.02.2018 – Ośrodek otrzymał od Zarządu Województwa Podlaskiego w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (budynek po dawnym szpitalu zakaźnym). Daje to realne szanse na rozbudowę, rozwój działalności w zakresie terapii uzależnień i rozszerzenie działalności o długoterminowy zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL).

Ośrodek od początku działalności współpracuje z wieloma organizacjami w szczególności z Duszpasterstwem Trzeźwości przy Kościele oo. Kapucynów, ze Stowarzyszeniem "Zdrowie i Trzeźwość" działającym w Łomży, z klubami abstynenckimi, Ruchem Anonimowych Alkoholików i Al-Anon.  Od kilku lat we współpracy z ks. Opiekunem i Bractwem Trzeźwości z Ostrołęki organizowane są Rekolekcje Ewangelizujące dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Podkategorie