Terapia Biofeedback i Neurofeedback

 Metoda biofeedback i jej zastosowanie

            Biofeedback, czyli świadome sterowanie czynnością bioelektryczną mózgu. To nowoczesna metoda rehabilitacji, której skuteczność i zakres możliwości terapeutycznych ciągle są badane. Jak wygląda metoda biofeedback? Jakie jest jej zastosowanie w neurorehabilitacji?

Metoda biofeedback opiera się na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu podczas wykonywania prostych zadań, co umożliwia świadome wpływanie na pracę  mózgu i zmusza do utrzymywania dużego stopnia koncentracji. Jest to metoda neurorehabilitacji wykorzystywana zwłaszcza u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, ADHD czy w leczeniu uzależnień. Korzyści z stosowania tej metody odnoszą także osoby zdrowe, co znajduje odzwierciedlenie w zastosowaniu tej metody np. w programach treningowych sportowców.

Jak wygląda biofeedback?

            Mózg człowieka wykazuje ciągłą czynność bioelektryczną. Oznacza to, że nawet podczas snu między komórkami nerwowymi przepływają impulsy elektryczne o niskim napięciu, które można zarejestrować stosując specjalną aparaturę. Częstotliwość i amplituda tych fal zależy od stanu pobudzenia układu nerwowego i koncentracji. Inny zapis fal wykazuje człowiek podczas snu, inny gdy czuwa, a jeszcze inny w trakcie np. pracy twórczej.

Zapis tych fal można zbadać zakładając specjalne elektrody na głowę pacjenta. Stosowanie takiego sprzętu jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z najmniejszym ryzykiem. Po zamontowaniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym wyświetlana jest wideogra. Pacjent świadomie zmieniając natężenie poszczególnych pasm fal mózgowych ma wpływ na jej przebieg.

Co można osiągnąć poprzez regularny trening metodą biofeedback?

            Regularnie prowadzony trening usprawnia funkcje poznawcze pacjenta i zdolność do koncentracji. U osób, u których doszło do uszkodzenia komórek układu nerwowego stosowanie metody biofeedback sprzyja kompensacji pracy uszkodzonych neuronów przez pozostałe zdrowe komórki. Zjawisko to opiera się na plastyczności tkanki nerwowej, która cechuje się zdolnością do wytwarzania nowych połączeń neuronalnych i wytwarzania obwodów zastępczych. Ponadto metoda biofeedback sprzyja również relaksacji i zmniejszeniu napięcia emocjonalnego.