Nasz zespół

Renata Szymańska - Dyrektor WOPiTU w Łomży

Psycholog, Mediator rodzinny, mgr zarządzania, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1123, ukończyła 4 letni Kurs Psychoterapii Ericksonowskiej w P-I-E w Łodzi i liczne szkolenia w zakresie prowadzenia psychoterapii par i małżeństw, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. W trakcie – uczestnik Studium Dialogu Motywującego w Toruniu.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw, zajęcia korekcyjno-edukacyjne ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Zespół terapeutyczny WOPiTU w Łomży

Paweł Kleczyński
Kierownik Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień oraz Koordynator Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień.
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1179, absolwent 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Fundację PSYCHOMED, regularnie superwizuję swoją pracę z pacjentem, od 2008 roku pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.

Adam Kołakowski
Kierownik Poradni Uzależnień i Współuzależnienia w Łomży, Kierownik Poradni Uzależnień w Zambrowie.
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 883, psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu, absolwent 4-letniego kursu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericsonowskim w Łodzi, od 2005 r. pracuje w Ośrodku z osobami uzależnionymi oraz członkami rodzin, prowadzi terapię par i małżeństw.

Anna Leśniewska
Pielęgniarka, instruktor terapii uzależnień certyfikat PARPA nr 264, w pracy z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami pracuje od 26 lat.

Mariusz Załuski
Psycholog, absolwent Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, ukończył staż oraz cykl superwizji przewidziany w programie certyfikacji PARPA. Od 2005 r. uczestniczy w Curriculum – całościowym szkoleniu z zakresu terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim; w jego ramach ukończył min. cykl szkoleniowy „Terapia rodzin” oraz dwuletnie szkolenie „Zastosowanie podejścia systemowego i ustawień rodziny w psychoterapii” prowadzone przez Heriberta Doring-Meijera (Niemcy). Specjalizuje się w pracy z uzależnieniami behawioralnymi u młodzieży.

Danuta Brzezińska–Furman

pedagog,  specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat PARPA, Ukończone Studium Socjoterapii,  Studium Terapii Uzależnień w kierunku pracy z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem - Certyfikat. Od 1991 roku udział w szkoleniach i realizacja programów profilaktycznych takich jak np.: „Nasza klasa”. Elementarz”, „NOE”, „Debata” organizacja obozów socjoterapeutycznych, tematycznych warsztatów wyjazdowych, kolonii wyjazdowych i stacjonarnych, prowadzenie grup socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.


Karol Paryszuk
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. W trakcie procesu certyfikacji w zakresie psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończone szkolenia z profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz szkolenie przygotowujące do pracy z osobami chorymi psychicznie w środowisku, trener metody Biofeedback Iº.

Danuta Kozłowska
Specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1794, w lecznictwie odwykowym pracuje od 1993 roku - 25 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. W terapii pracuje w nurcie dialogu motywującego. Aktualnie – uczestnik Studium Dialogu Motywującego w Toruniu.

Sylwia Kołakowska
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 512, od 18 lat pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami. Ukończyła „Szkołę dla rodziców i wychowawców”.

Bożena Charczuk
Magister pielęgniarstwa, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 183, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez P-I-E w Łodzi, odbycie szkolenia w zakresie genogramu, od 26 lat pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami. Posiada statut trenera ART-u.

Małgorzata Chojnowska
Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1021, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii P-I-E w Łodzi, I, II, III stopnie Hipnozy w rozumieniu Ericksonowskim, odbycie szkolenia w zakresie genogramu, praca z pacjentem pod superwizją - superwizorem PTP, od 25 lat pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami. Specjalizuje się w psychoterapii par i małżeństw. Aktualnie - uczestnik Studium Dialogu Motywującego. Prywatnie goni za ciszą i harmonią.

Dariusz Tracz
Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, absolwent szkolenia „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” organizowanego przez IPZ. Od 3 lat pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami pod superwizją.

Paweł Dusza
Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA nr 1769, posiada certyfikat CANDIS, FRED. Od 4 lat pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.
   

Paweł Romuald Kołakowski
Specjalista Psychoterapii Uzależnień Certyfikat PARPA nr 92, Certyfikat Superwizora Psychoterapii Uzależnień.  Psycholog kliniczny -  uprawnienia do badań  kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora oraz do  pracy z bronią. Psychoterapeuta - w trakcie certyfikacji - Szkoła Psychoterapii „INTRA” w Warszawie.  Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i członkami rodzin. Pracuje pod stałą superwizją, certyfikowanych superwizorów. Wieloletnie doświadczenia w pracy dydaktycznej (m.in. prowadzenie zajęć ze studentami Akademii Medycznej w Białymstoku,  wykłady  w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży oraz na licznych kursach). Prowadzi szkolenia i superwizję  w  Polsko-Niemieckim Instytucie Psychoterapii Uzależnień "Błękitny Krzyż" w Bielsku Białej. Organizator, twórca programu terapii WOPiTU w Łomży i dyrektor w latach 1992-2017.  Ekspert - doradca Dyrektora PARPA d/s leczenia uzależnień (w latach 2006-2017). Aktualne zainteresowania zawodowe - uzależnienia behawioralne - siecioholizm, hazard, seksoholizm oraz terapia par i pomoc  psychologiczna członkom rodzin.
Adam Kubeł

 Pedagog resocjalizacji, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Uczestnik studiów podyplomowych "Terapia Uzależnień" w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J.Korczaka. Ukończył szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego.

Bożena Kożuchowska
Pedagog, pielęgniarka, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu.
Lekarze Psychiatrzy

Agnieszka Kruszewska
Lekarz psychiatra, od 2002 roku pracuje z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.

Hanna Tyszkiewicz-Chojnowska
Lekarz psychiatra, absolwentka 4 letniego kursu psychoterapii organizowanego przez CM UJ A. Cechnickiego, pracuje z pacjentami pod stałą superwizją. Z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami pracuje od ponad 25 lat.

Agnieszka Świetlik
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, doświadczenie zawodowe w psychiatrii od 2001 roku. Pracuje w WOPiTU od 2011 roku.
Personel medyczny

Dorota Żurawska
Magister pielęgniarstwa, od 2014 roku pracuje w WOPiTU w Łomży, wykonuje pracę pielęgniarki i sekretarki medycznej.


Barbara Kamińska

 

 

Pielęgniarka, od 30 lat pracuje w zawodzie, od 14 lat w WOPiTU w Łomży, wykonuje pracę pielęgniarki i sekretarki medycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja

 

 

Marta Michalak

Główna Księgowa

Hanna Kościelecka
Koordynator Żywienia
Księgowa - Kasjer
Inspektor ds. BHP

  

 Paweł Gutowski

Informatyk

 

 

 

 

Anna Jabłońska

Specjalista ds Kadrowo

-administracyjnych

Anna Kuczyńska
Inspektor ds. metodyczno-

organizacyjnych i administracyjnych

 

 
Pracownicy Obsługi
 
Agnieszka Kijek Bogumiła Dzbeńska   
   
Ryszard Kijek