Zaproszenie na naradę kierowników

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży serdecznie zaprasza na:

 


Naradę kierowników placówek leczenia uzależnień z Województwa Podlaskiego, która odbędzie się dnia 11 września 2020 r. (piątek) o godzinie 10.00 
Miejsce narady:

siedziba WOPiTU w Łomży, ul. Rybaki 3


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą środka ochrony osobistej w postaci np. maseczki lub przyłbicy.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT

na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Postępowanie konkursowe Nr 1/2020

 

Ogłoszenie Konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 do SWKO Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do SWKO Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 do SWKO Oświadczenie Polisa OC

Załącznik nr 4 do SWKO Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SWKO Wzór umowy na udzielanie świadczeń

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

PRZETARG -Dostawa wyposażenia medycznego 27.08.2020r.

Ogłoszenie nr 578366-N-2020 z dnia 2020-08-27 r.
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Dostawa wyposażenia medycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4
Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Nr projektu WND- RPPD.08.04.01-20-0068/18

Czytaj więcej: PRZETARG -Dostawa wyposażenia medycznego 27.08.2020r.

W poszukiwaniu siebie – Moje wartości cz. III

Ruszamy z kolejnym cyklem warsztatów „W poszukiwaniu siebie”

Zapraszamy na warsztat poświęcony odkrywaniu swoich wartości jako odpowiedzi na doświadczanie wewnętrznej pustki. Celem warsztatu będzie odnajdywanie siebie w odkrywaniu osobistych wartości poprzez przyjrzenie się swojemu życiu - praca nad zmianą.

Sesja będzie realizowana w ramach Dziennego Oddziału, także w czasie uczestnictwa w sesji przysługuje Państwu zwolnienie lekarskie.

Sesja skierowana jest do: Osób uzależnionych, które ukończyły etap podstawowy leczenia i utrzymują abstynencję

Członków rodzin osób uzależnionych

Termin – 24.08.2020 – 28.08.2020

Prowadząca – Danuta Kozłowska

W celu zgłoszenia swojego udziału proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 695 346 331